Permateek Onderhoudsvrije kunststof teakdekken
ShipWoodshop
Ploegschaar 80,
8256 SM Biddinghuizen
T. (+31)0321 326 380

Disclaimer

ShipWoodshop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ShipWoodshop.
Copyright
Door ShipWoodshop per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. ShipWoodshop staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Zie ook privacy statement
Aansprakelijkheid
Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.
Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van de ShipWoodshop zijn gemaakt door Endless webdesign, in opdracht van ShipWoodshop. Het kopiŽren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van ShipWoodshop of Endless webdesign niet toegestaan. Productie en vormgeving: Endless webdesign. Meer informatie over Endless webdesign kunt u vinden op www.endless.nl bellen kan natuurlijk ook 0321 336321.
  Disclaimer | Endless© Voorwaarden